Sau khi sắm lễ vật, mỗi gia đình dâng hương cúng Thần tài, Thổ địa từ 10 đến 12 giờ ngày mùng 10 tháng Giêng (nhằm ngày 25-2).

Bài cúng Thần tài, Thổ địa dưới đây do Thầy Trần Văn Phúc biên soạn để các gia đình có thể tham khảo:

Bài cúng Thần Tài Thổ Địa mùng 10 tháng Giêng - ảnh 1
Thầy Trần Văn Phúc

Nam mô Hoàng thiên hậu thổ bổn cảnh thành hoàng, đất đai nhơn trạch ngũ phương, ngũ thổ long thần. Tiền hậu thổ địa thần tài và các vị tiên tổ.

Hôm nay là ngày… tháng… năm … con là chủ gia đình (hay công ty) … và toàn thể anh chị em, con cháu trong nhà (hay  công ty) dâng lễ cúng đầy đủ rượu trà hương hoa quả. Cầu Phật tổ, Quán Thế Âm bồ tát, Quan thánh đế quân, chư Phật, chư tiên đến đây chứng minh và phụ hộ cho gia đình con (công ty) ngày nay làm lễ cúng Thần tài, Thổ địa. Cầu cho gia đình (công ty) năm cũ bước sang năm mới thuận lợi trên mọi mặt, kinh doanh phát đạt, buôn bán thuận lợi, công việc thắng lợi gặp toàn điều hay, trên thuận dưới hòa, được nhiều may mắn có quý nhân giúp đỡ khi cần.

Nhật tấn thiên bảo thời đất vạn lý tài, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý. Cầu tài đắc tài, cầu lợi đắc lợi. Đại hưng đại vượng. Mọi người trong công ty đều được bình an. Phước theo thiên địa tuần hoàn chí tài cùng tứ quý tiếp tục lai. Phước như đông hải mãi trường lưu. Lộc tựa thiên hà năng hội tụ. Phước lộc an khang thịnh trường tồn. Tài lộc hưng vượng phúc an khang. Thiên thời địa lợi nhân hòa hiệp. Công thành danh toại đa thành tựu. Gia thêm hoan hỷ vật chất quý. Nam mô”.

Bài cúng Thần Tài Thổ Địa mùng 10 tháng Giêng - ảnh 2

Bài cúng Thần Tài Thổ Địa mùng 10 tháng Giêng - ảnh 3

Bài cúng Thần Tài Thổ Địa mùng 10 tháng Giêng - ảnh 4

Bài cúng Thần Tài Thổ Địa mùng 10 tháng Giêng - ảnh 5

Theo báo Pháp Luật